• Grey Facebook Icon
  • Grey Vimeo Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon

Cacabey meydanı

Cacabey Meydanı Alaattin Tepe Kalesi aksı üzerinde biçimlenmiş ve kentin en önemli odak noktasını oluşturmaktadır. Meydan içinde kentin önemli tarihi mimari yapısı olan  “Cacabey Medresesi” ni barındırmaktadır. Cacabey Medresesi kenti ve meydanı tanımlayan en önemli imge olmasına karşın, görsel ve tarihi değerini yitirmiş durumdadır.

Günümüzde camii olarak kullanılmakta olan Cacabey Medresesi, gerçek kimliği olan “Gökbilim Medresesi” ne kavuşturulması ve meydanla bütünleşik, kent kimliğini tanımlayan bir yapıya kavuşturulması önerilmiştir.

Şehir merkezinde bulunan alan günümüzde meydan olarak tanımlanmaktadır, fakat içinde yer alan yer altı çarşısının oluşturduğu düzensiz, aşırı kot farklılıkları ve yanlış tasarım anlayışı sonucu meydan kavramından uzaklaşmış durumdadır.

Cacabey Medresesinin kuzey cephesi bitişiğinde bulunan yer altı çarşısının giriş-çıkış bölümleri, medresenin siluetini engellemektedir. Yer altı çarşısının üst kotu medrese siluetini neredeyse yarısını kapatmaktadır. Yakın çevresinden gecen taşıt yollarının dolgusu ile medrese çukurda kalmıştır.

 

Tüm potansiyellerine rağmen meydan, alanın trafiğiyle ilgili yanlış uygulamalar, meydan altında yer alan yer altı çarşısının olumsuz fiziksel etkileri ile meydanın ve Cacabey Medresesinin kentle bağ kuramamasına neden olmaktadır. Projenin en önemli amacı, kenti var olan bu değerleri zedeleyen unsurlardan arındırarak ortaya çıkarmak ve güçlendirmektir.

Alan üzerinde kısmi bitkisel peyzajın olmasına karşın, meydan niteliğini oluşturacak yeterli açık alan bulunmaması, meydanla ilişkilerinin sınırlı ve kısıtlı olması nedeniyle kentli tarafından toplanma, buluşma ve etkinlik alanı olmaktan çok içinden geçip gidilen bir yer haline gelmiştir.

Projenin temel tasarım anlayışı, alanın tümünde tespit edilen mevcut görsel kirliliğin engellenmesi, kent siluetinin ortaya çıkması ve vurgulanması, mevcut tarihi dokunun algılanabilmesi ve çevresel uyumsuzlukların giderilmesini destekleyecek yönde kurgulanmıştır.

Önerilen projede yer altı çarşısı tamamen kaldırılarak, medrese giriş kapısı kotundan kuzey yönünde meydan oluşturulmuştur. Meydan düzleminin alt kotunda ise, şehir merkezinin otopark ihtiyacını cevap verecek nitelikte 2 katlı kapalı otopark önerilmiştir. Meydan farklı aktivitelerle (sokak sergileri, meydan gösterileri, oturma alanları, meydana taşan kafeler, yer altı otoparkı, tarihi tema alanları vb.) zenginleştirilmiş ve kentin sosyo-kültürel-tarihi birleşme noktası haline getirilmiştir.

Proje Adı : Cacabey Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi

Yer : Kırşehir, Türkiye

Müşteri : Kırşehir Belediyesi

Yılı : 2009

Proje Alanı : 152.000 m2

Proje Aşaması : Avan Proje

Proje Müellifi : 1iz

Tasarım Ekibi : Murat Bektaş-Peyzaj Mimarı

Copyright © 2019

1iz kentsel tasarım peyzaj inşaat proje mimarlık danışmanlık ve tic. ltd. şti.

bu web sayfası ve içeriği 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır.

1iz' in izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz ve değişiklik yapılamaz

üçüncü şahıslara bilgi aktarılamaz, izinsiz kullanılamaz.