• Grey Facebook Icon
  • Grey Vimeo Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon

Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması Ön Seçim Dosyası hazırlandı

22.02.2016

 

Sivas Belediyesi tarafından ön seçimli olarak düzenlenen “Kızılırmak ve Yakın Çevresi Fikir Yarışması” için hazırladığımız dosya tamamlandı.

Yarışma konusu alan; Sivas ili, Merkez ilçesinde, Kızılırmak kıyısında, tarihi Eğri Köprü ile tarihi Kesik Köprü arasında kalan ve güncel imar planında Kızılırmak su yüzeyi ve çevresini kapsayan yaklaşık 600 hektar olarak belirlenen rekreasyon alanıdır.

Kızılırmak ve Yakın Çevresi Fikir Yarışması’nda öncelikli amaç, Sivas kentinden kopuk bir mekânsal izleğe sahip kıyı alanının kent ile bütünleşmesinin sağlanmasıdır. Kent merkezinin güneyinde doğu ve batı yönlerinde uzanan yaklaşık 8 kilometrelik koridorun, tasarımda belirlenecek yaklaşımlar ile güçlü mekânsal ve kentsel bağlantıların kurgulanması beklenmektedir.

Referans projelerimizin de yer aldığı ön seçim dosyası içerisinde stratejik hedefimiz; 

Sivas kentinin ana damarı olarak; Kızılırmak Nehri ve çevresi “bütüncül yaklaşım” içinde, kamu yararı esas alınarak, kent ve çevresinde yaşayanların dinlence gereksinmelerini karşılaması; kültür, sanat, bilim, turizm ve çevre değerlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi; çok sayıdaki seçenek arasından “koruma-kullanım” anlayışına dayalı olarak doğal ve kültürel özelliklerin korunmasına öncelik tanıyan işlevsel, yenilikçi ve ekonomik çözümlerin bulunması, Kızılırmak’ın kent yaşamına kazandırılması temel yaklaşım fikri olarak benimsenecektir.

Üniversite bağlantılı bölgesel “Doğa ve Su Sporları Merkezi” oluşturarak, kent ekonomisine katkı sağlamak ve gençleri spora teşvik etmek.

Kızılırmak mevcut peyzaj ve ekolojik değerleriyle sadece Sivas’ı değil, aynı zamanda “Tüm bölgeyi” ilgilendiren, bölgenin ihtiyaç duyduğu rekreasyon ihtiyacını karşılayacak, kentin hemen çeperinde konumlanmış önemli bir alan olacaktır.

Copyright © 2019

1iz kentsel tasarım peyzaj inşaat proje mimarlık danışmanlık ve tic. ltd. şti.

bu web sayfası ve içeriği 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır.

1iz' in izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz ve değişiklik yapılamaz

üçüncü şahıslara bilgi aktarılamaz, izinsiz kullanılamaz.