• Grey Facebook Icon
  • Grey Vimeo Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon

Osmanlı İmparatorluğu

3.Ödül

Park alanı koordinatları ve büyüklüğü ile kent için üstleneceği misyon bakımından bir odak noktasıdır.

 

Alan, tasarım sürecine jeolojik yapısı ile etki etmiş, alan kullanımlarının belirlenmesinde bu değerlerin korunarak tasarıma dahil edilmesine gayret gösterilmiştir.

Alan, genel konumlanışı itibari ile Ankara Ekolojik Koridorları arasında bir geçiş bölgesinde bulunduğundan; ekolojik koridorların bütünlüğünü sağlayıcı nitelikte, bitkisel düzenleme alanları ve botanik çeşitliliğin bol olduğu bir tasarıma gidilmiştir.

Parkta belirli ziyaretçi karakteristiklerine göre özelleşmiş mekanlardan çok; değişik yaş, kültür düzeyi ve cinsiyetteki insanların yararlanacağı, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini yansıtacak somut simgesel tasarımlarla desteklenmiştir. Bireyi gezdirerek öreten, eğiten, düşündüren, soyutlama yetisini geliştiren genel mekanlar yaratılmıştır.

 

Alanda aktif kullanımlar, ziyaretçileri park içine davet eder şekilde, çeperlerden çok iç kısıma doğru yoğunlaşacak biçimde konumlandırılmıştır.

 

Ankara kentlisinin su özlemi de hesaba katılarak, topografik yapının elverdiği ölçüde geniş su yüzeylerine yer verilmiştir. Geniş su yüzeylerinin yaratacağı monotonluğu kırmak için, arazi topografyasından da faydalanılarak belirli noktalarda kaskatlar oluşturularak suya hareket verilmiş, bu hareket ışık gösterileri ile desteklenerek canlandırılmıştır.

Alanda doğu-batı istikametinde Sultanlar Yolu ile oluşturulan ana aks, alle niteliğinde tasarlanmıştır. Alandaki tüm diğer kullanımların ve su yüzeylerinin bu aksa saplanır formlarda oluşu, Sultanlar Yolu'nu sadece bir "transit geçiş yolu" olmanın ötesine taşımıştır. Bu sayede Sultanlar Yolu, park içi sirkülasyonun tüm kullanımlara dağılımıda sağlayan bir misyon üstlenmiştir.

 

Sultanlar Yolu, Osmanlı İmparatorluğu tarihini yansıtan modellerin bulunduğu Maket Şehir ve yine doğal peyzaja ait ögelerle, ziyaretçileri Osmanlı dönemi Anadolu insanı günlük yaşamına dahil eden, Kırsal Yaşam Alanı’na verdiği bağlantılarla güçlendirilmiştir.

 

Osmanlı padişahlarının somut anlatımları (tanıtıcı, bilgilendirici panolar kullanılmıştır) ile süslenmiş Sultanlar Yolu'nun rekreatif işlevi, Anadolu meydanı ile daha da zenginleştirilmiştir. Alan; kaskatlarla hareketlendirilmiş su ögeleri, ışık, ses, gösterileri, kayalık yamaçlarda sunulacak lazer gösterileri ile dinamizm kazanmıştır. Alan ziyaretçilerine lazer gösteri kulesi, saat kulesi, bakı alanı ve diğer aktif kullanımlara bağlantıları ile hizmet verecektir.

Proje Adı : Osmanlı İmparatorluğu’nun 700.Kuruluş Yıldönümü Anıt Kompleksi Ve Parkı Proje Yarışması

Derece : 3.Ödül

Yer : Ankara, Türkiye

İdare : Ankara Büyükşehir Belediyesi

Yılı : 2003

Tasarım Ekibi : Kemal Özgür-Peyzaj Mimarı(Ekip başı)

Murat Bektaş-Peyzaj Mimarı, Gökhan Aksoy-Mimar

Şafak Uçman Deniz, Ercan Durusoy

Kuddusi Şimşek, Ali Gündüz

Yardımcılar : Bayazıt Oğuz Bayoğlu, Turuğsan Arslankelle

Leyla Uçkan

Copyright © 2019

1iz kentsel tasarım peyzaj inşaat proje mimarlık danışmanlık ve tic. ltd. şti.

bu web sayfası ve içeriği 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır.

1iz' in izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz ve değişiklik yapılamaz

üçüncü şahıslara bilgi aktarılamaz, izinsiz kullanılamaz.